Chemie en inleiding tot de biochemie
   
Referentie DBLGAU01000002
Wordt gegeven in Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 120.0
Studiepunten (E) 4
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Marleen Van Troys
Vakgroep GE07
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

CHEMIE EN INLEIDING TOT DE BIOCHEMIE

Situering

Inzicht verwerven in de basisconcepten van de chemie en de samenhang tussen deze concepten. Met andere woorden de student leert chemisch denken zoals hij in staat is dit toe te passen op een biologisch systeem.

Inhoud

Deel I : Energie en materie, atoomtheorie, periodisch systeem, chemische bindingen, kinetische theorie, oplossingen-colloiden, chemisch evenwicht, zuren en basen, redox-reacties, radioactiviteit.
Deel II : Principes van organische chemie

Begincompetenties

basiskennis van anatomie, histologie en cytologie noodzakelijk

Eindcompetenties

de student heeft kennis verworven van de beginselen van anorganische en organische chemie

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 20.0 EUR
eigen cursus

Referenties

Studiebegeleiding

af te spreken in overleg met lesgever

Didactische werkvorm

Hoorcolleges

Evaluatievorm

periodegebonden

Ondervragingsvorm

schriftelijk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina