Anatomie en fysiologie van gehoor-, spraak-, stem- en evenwichtsorganen en craniale zenuwen
   
Referentie DBLGAU01000003
Wordt gegeven in Schakelprogramma tot Master in de logopedische en audiologische wetenschappen - afstudeerrichting: logopedie
Schakelprogramma tot Master in de logopedische en audiologische wetenschappen - afstudeerrichting: audiologie
Schakelprogramma tot Master in de logopedische en audiologische wetenschappen - afstudeerrichting: audiologie
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 20.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 125.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Ingrid Kerckaert
Vakgroep GE05
Medelesgevers Ingeborg Dhooge
Sleutelwoorden

ANATOMIE GEHOOR EVENWICHT CRANIALE ZENUWEN

Situering

PARTIM CRANIALE ZENUWEN

 1. Perifeer verloop en regionale anatomie van de hersenzenuwen kunnen aanwijzen op de schedel, op anatomische modellen en röntgenfoto's van normale personen, en illustreren met schetsen.
 2. Vertakkingen en functie van deze zenuwen kunnen beschrijven, inbegrepen voorbeelden van stoornissen en letsels
 3. Perifeer verloop en functies kunnen beschrijven van het craniaal autonoom zenuwstelsel, met enkele klinische toepassingen
PARTIM GEHOOR SPRAAK EN EVENWICHTSORGANEN
 • De studenten vertrouwd maken met de belangrijkste anatomische en fysiologische concepten met betrekking tot het functioneren van de spraak- gehoor- en evenwichtsorganen. Deze cursus dient rechtstreeks als basis voor de vakspecifieke opleidingsonderdelen logopedie en audiologie

Inhoud

PARTIM CRANIALE ZENUWEN

 1. Grondige practische studie van de schedel in toto, met röngenfoto's in 4 incidenties
 2. Bondige systematiek en topografie van het perifeer verloop van de hersenzenuwen I-XII van de craniale parasympathicus en de cervicale orthosympathicus, met functies en pathologische voorbeelden
PARTIM GEHOOR SPRAAK EN EVENWICHTSORGANEN
De cursus wordt uitgesplitst in drie delen :
 1. Anatomie en fysiologie van stem- en spraakorganen
 2. Anatomie en fysiologie van het gehoorsorgaan
 3. Anatomie en fysiologie van het evenwichtsorgaan

Begincompetenties

Voor beide partims is een basiskennis van anatomie, fysiologie, histologie en cytologie noodzakelijk

Eindcompetenties

De student kan de hersenzenuwen aanwijzen, kan vertakking en functies van de zenuwen beschrijven, en kan het craniaal autonoom zenuwstelsel beschrijven.
De student heeft kennis van de belangrijkste anatomische en fysiologische concepten m.b.t. functioneren van spraak- gehoor- en evenwichtsorganen.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 20.0 EUR
PARTIM CRANIALE ZENUWEN
Eigen syllabus
PARTIM GEHOOR SPRAAK EN EVENWICHTSORGANEN
Syllabus en overheads

Referenties

PARTIM CRANIALE ZENUWEN

 • Sobotta, Atlas of Human Anatomy volume 1
 • Sesam Atlas van de anatomie volumes 1 en 3
 • An imaging atlas of human anatomy, Wolfe, 1997

Studiebegeleiding

af te spreken in overleg met lesgever

Didactische werkvorm

PARTIM CRANIALE ZENUWEN

 1. Hoorcolleges met talrijke tekeningen gemaakt tijdens de les, die studenten moeten overnemen
 2. Demonstraties tijdens colleges van 8-tal anatomische modellen
 3. Eigenhandig onderzoek door de student van de schedel in toto, van Röntgenfoto's, van anatomische modellen en menselijke preparaten
 4. Vrij practicum in Zelfstudiecentrum 1K3 UZ Gent
PARTIM GEHOOR SPRAAK EN EVENWICHTSORGANEN
 • Hoorcolleges met illustraties

Evaluatievorm

PARTIM CRANIALE ZENUWEN

 • Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
 • Praktisch examen op Schedel
PARTIM GEHOOR SPRAAK EN EVENWICHTSORGANEN
 • Schriftelijk examen

Ondervragingsvorm

PARTIM CRANIALE ZENUWEN

 • Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
 • Praktisch examen op Schedel
PARTIM GEHOOR SPRAAK EN EVENWICHTSORGANEN
 • Schriftelijk examen

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina