Beginselen van menselijke anatomie, weefselleer en celleer
   
Referentie DBLGAU01000004
Wordt gegeven in Schakelprogramma tot Master in de logopedische en audiologische wetenschappen - afstudeerrichting: logopedie
Schakelprogramma tot Master in de logopedische en audiologische wetenschappen - afstudeerrichting: audiologie
Schakelprogramma tot Master in de logopedische en audiologische wetenschappen - afstudeerrichting: audiologie
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 125.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Anne Vral
Vakgroep GE05
Medelesgevers Guy Joos
Sleutelwoorden

Anatomie, weefselleer, celleer.

Situering

De student heeft een ruim inzicht verworven in de bouw van het menselijk lichaam, en dit op de verschillende niveaus van de morfologie, gaande van de bouw van de cellen, over de weefsels tot de macroscopische anatomische structuren. Door het kennen van de structurele basis moet hij later in staat zijn tot het begrijpen van de functies. Naast inzicht in de structuur wordt de student in deze cursus ook vertrouwd gemaakt met de anatomische nomenclatuur en hieruit af te leiden medisch vakjargon.

Inhoud

  • Celleer: structuur van de plasmamembraan, beschrijving van de celorganellen, celcyclus en celdeling.
  • Histologie: inleiding tot enkele histologische technieken, het epitheel, het bindweefsel met inleiding tot het immuunsysteem, het bloed, het zenuwweefsel, het spierweefsel, het steunbindweefsel: kraakbeen en bot.
  • Anatomie: inleiding tot de anatomie, met oriëntatie van het lichaam, osteologie en arthrologie, structuur van de huid, anatomie van het hart, bloedvaten en longen (met inbegrip van de bovenste luchtwegen), inleiding tot de anatomie van het gastrointestinaal en urogenitaal stelsel.

Begincompetenties

opleidingsniveau secundair onderwijs

Eindcompetenties

De student kent de beginselen van celleer, weefselleer en anatomie.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 20.0 EUR
Menselijk skelet, menselijke preparaten, anatomische modellen, microscopische preparaten. Volledige tekst van de hoorcolleges.

Referenties

H. Feneis Geïllustreerd anatomisch zakwoordenboek van de internationale nomenclatuur- 2de herziene druk Bohn Stafleu Van Loghum Nijmegen 1993. L.C. Junqueira, J. Carneiro, R.O. Kelley Functionele Histologie Bewerkt door prof. Dr. J. James, prof. Dr. P. Nieuwenhuis en prof. Dr. E. Wisse Zesde geheel herziene druk Wetenschappelijke uitgeverij Bunge.

Studiebegeleiding

af te spreken in overleg met lesgever

Didactische werkvorm

Hoorcolleges: ex cathedra met illustraties (transparanten, tekeningen, dia's): 30u.
Practische oefeningen en demonstraties: 15u - studie van het skelet op losse botstukken en op het gemonteerde skelet - bekijken van histologische preparaten - bekijken van anatomische modellen en gepreserveerde anatomische preparaten.

Evaluatievorm

periodegebonden

Ondervragingsvorm

Schriftelijk examen.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina