Beginselen van fysica
   
Referentie DBLGAU01000005
Wordt gegeven in Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Theorie (A) 45.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 175.0
Studiepunten (E) 7
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Régine Lapere
Vakgroep GE05
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Basis Fysica

Situering

Basisopleiding Fysica, vooropleiding tot de meer vakspecifieke leerstof gedoceerd in de hogere studiejaren.

Inhoud

" Deel I: Begrippen uit de klassieke mechanica (kinematica, dynamica, arbeid en energie, impuls)
" Deel II: Mechanica van de fluïda (statica en dynamica)
" Deel III: Trillingen en golven (harmonische beweging, golven, geluid en gehoor)
" Deel IV: Elektriciteit (lading en elektrische potentiaal, elektrische stroomkringen)

Begincompetenties

Wiskunde op het niveau van het middelbaar onderwijs.

Eindcompetenties

de student kent de vakspecifieke beginselen van de fysica

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 20.0 EUR
Syllabus "Beginselen van de Fysica"

Referenties

Fundamentals of Physics
D. Halliday , R. Resnick and J. Walker
John Wiley & Sons, New York
ISBN 0-471-10559-7

Physics
James S. Walker
Pearson Education, Inc
ISBN 0-13-121743-7

Studiebegeleiding

af te spreken in overleg met lesgever

Didactische werkvorm

hoorcollege, e-learning, begeleide oefeningen

Evaluatievorm

Periodiek

Ondervragingsvorm

Schritelijk en mondeling

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina