Beginselen van psychologie
   
Referentie DBLGAU01000006
Wordt gegeven in Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Guy Vingerhoets
Vakgroep GE01
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

ALGEMENE PSYCHOLOGIE

Situering

De psychologie als wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag te introduceren en de studenten een brede kijk te bieden op de verschillende aspecten van deze gedragswetenschappelijke discipline. De studenten voorbereiden op de cursussen uit de volgende jaren en een wezenlijke bijdrage leveren tot de universitas.

Inhoud

Uitgangspunt is dat de studenten over het vak psychologie nog niets kennen.Daarom moet met de basisprincipes worden begonnen. Opeenvolgend worden een aantal moderne stromingen overlopen uit de hedendaagse psychologie, het functioneren van de persoonlijkheid en de belangrijkste deelgebieden uit de psychologie.

Begincompetenties

opleidingsniveau secundair onderwijs

Eindcompetenties

De student kan een onderscheid maken tussen intuïtieve 'mensenkenis' en een wetenschappelijke benadering van gedragsonderzoek en heeft zicht op de brede waaier van subdomeinen binnen de psychologie. De student heeft tevens kennis van verschillende cruciale concepten binnen de psychologie en kan deze kritisch benaderen. De student heeft inzicht in de psychopathologie en herkent de verschillende therapeutische stromingen binnen de klinische psychologie.

Leermateriaal

Capita Selecta uit Psychologie, een inleiding. G Vingerhoets, Academia Press, UC 766, 20 EUR

Referenties

Studiebegeleiding

af te spreken met de betrokken lesgever

Didactische werkvorm

Hoorcolleges met gelegenheid tot mondeling en schriftelijk vragen stellen

Evaluatievorm

permanent

Ondervragingsvorm

schriftelijk (multiple choice)

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina