Wijsbegeerte, ethiek en geschiedenis van de zorgenverstrekking
   
Referentie DBLGAU01000009
Wordt gegeven in Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 120.0
Studiepunten (E) 4
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Robert Rubens
Vakgroep GE01
Medelesgevers Freddy Mortier
Sleutelwoorden

Ethiek, geschiedenis geneeskunde.

Situering

  1. De student inzicht geven in de verschillende aspecten van het medisch denken.
  2. De relatie leggen tussen medisch denken en de beroepen aanvullend in de gezondheidssector.
  3. Relatie leggen tussen de ontwikkeling in de filosofie en de ontwikkeling van het medisch denken.
  4. Inleiding geven in het medische en paramedische terrein.
  5. Basisprincipes van ethiek en medische ethiek aanbrengen.
  6. Casusanalyse leren in bio-ethisch en medisch-ethisch denken.

Inhoud

De verschillende stappen die aanleiding geven tot de hedendaagse geneeskunde en zorgenverstrekking worden historisch gebracht. Na de filosofische en dogmatische geneeskunde uit de oudheid en de middeleeuwen wordt in de moderne tijden dank zij het experimentele model de grondslag gelegd van het huidig wetenschappelijk medisch denken. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende systemen die ons huidig denken voorafgaan. Aldus neemt de student ook kennis van hetgeen nu soms "alternatieve" geneeswijzen wordt genoemd, maar niet zelden een overblijfsel is van vroeger dogmatisch medisch denken. Nadien wordt aandacht besteed aan het ontstaan van biomedische ethiek. Gegrondvest op deze gegevens wordt de basis gelegd van het huidig medisch-ethisch denken met zijn toepassingsveld.

Begincompetenties

Opleiding algemene geschiedenis ASO (Algemeen Secundair Onderwijs).

Eindcompetenties

de student heeft inzicht in de relatie tussen filosofie en denken binnen de zorgsector

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 20.0 EUR
Syllabus: "Het denken over en voor de mens" - R. Rubens. "Van morele problemen naar ethiek: moraaltheoretische denkpatronen" - F. Mortier. "Vier grondbeginselen van hedendaagse medische ethiek" - R. Rubens.

Referenties

G.A. Lindeboom: Inleiding tot de geschiedenis van de geneeskunde, Erasmus Publishing, 1993, ISBN 90-5235-057-4.
L.A. Magner: A history of medicine, Marcel Dekker, 1993, ISBN 0-8247-8673-4.

Studiebegeleiding

af te spreken in overleg met de lesgever

Didactische werkvorm

hoorcollege

Evaluatievorm

periodegebonden

Ondervragingsvorm

Multiple choice-systeem met 20 vragen en 5 alternatieven gevolgd door een tweetal open vragen, beide handelend over het gedeelte over ethiek. Bij onvoldoende op de schriftelijke proef volgt een mondelinge interactieve proef.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina