Beginselen van pedagogiek
   
Referentie DBSERV01000008
Wordt gegeven in Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Wilhelmina Meijer
Vakgroep PP03
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

pedagogiek

Situering

De studenten inleiden in de belangrijkste grondbegrippen en principes van de theorievorming inzake opvoeding, zodanig dat de studenten in staat zijn om zich een gefundeerd oordeel te vormen over het pedagogisch gehalte van opvoedingspraktijken en de funderende theorieën.

Inhoud

Uitgaande van het geesteswetenschappelijke 'non definiendum' argument, wordt ingegaan op de verschillende mogelijke perspectieven op de opvoedingswerkelijkheid (verschillende taalspelen) die elk een bepaalde intuïtie/ervaring centraal stellen en leiden tot verschillende opvoedingstheorieën. Behandeld worden enerzijds de concepten opvoeding, ontwikkeling en socialisatie/leren; en anderzijds pedagogisch handelen als technisch, praktisch en poëtisch handelen. Aan de hand van deze conceptuele onderscheidingen, worden algemeen pedagogische problematieken aan de orde gesteld: macht, gezag en de opvoedingsrelatie; verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de impact van opvoeding; zelfontplooiing en algemene vorming; de bekwaamheid en deskundigheid van de opvoeders; de verhouding van theorie en praktijk.

Begincompetenties

opleidingsniveau secundair onderwijs

Eindcompetenties

de student kent de belangrijkste grondbegrippen en principes van theorievorming inzake opvoeding.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 25.0 EUR
- Reader Algemene Pedagogiek te verkrijgen bij de docent
- "Hoezo Pedagogisch?", EA Godot (uitgegeven bij SWP Books, Amsterdam)

Referenties

D. Benner (1987). Allgemeine Pädagogik. München : Juventa
Stromingen in de pedagogiek, Wilna Meijer, Uitgeverij Intro (1996)

Studiebegeleiding

af te spreken in overleg met lesgever

Didactische werkvorm

Hoorcollege

Evaluatievorm

periodegebonden

Ondervragingsvorm

Open vragen - schriftelijk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina