Orthopedagogiek
   
Referentie DBSERV01000009
Wordt gegeven in Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Veerle Soyez
Vakgroep PP10
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

orthopedagogiek - personen met een handicap - hulpverlening/ondersteuning

Situering

- de studenten zijn in staat om orthopedagogische
theorievorming rond bepaalde doelgroepen te situeren
- de studenten kunnen als toekomstige hulpverleners hun positie in multidisciplinaire teams koppelen aan hun specifieke expertise
- de studenten kunnen het belang van communicatie in het 'nieuwe paradigma'/inclusieparadigma waar de Gentse orthopedagogische school voor staat situeren
- de studenten ontwikkelen de gevoeligheid om met ervaringsdeskundigen (mensen met een handicap en hun familie) samen te werken.

Inhoud

De studenten zullen op basis van een aantal casussen de basiskennis aangereikt krijgen (gericht op communicatie als groot item) die samenhangt met het leven van personen met een handicap, meer in het bijzonder kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, kinderen en jongeren met een auditieve handicap/Doven, kinderen en jongeren met een fysieke beperking. Deze drie groepen zullen als exemplarische voorbeeldgroepen worden gehanteerd om fundamenteel theoretische standpunten en onderzoek dat zich meer specifiek richt op communicatie vanuit orthopedagogische perspectief toe te lichten.

Begincompetenties

gezien dit een cursus is op Bachelorniveau wordt geen specifiek voorkennis vereist. Een goede basiskennis van het engels is aanbevolen.

Eindcompetenties

- de studenten kunnen orthopedagogische theorievorming rond bepaalde doelgroepen situeren
- de studenten kunnen als toekomstige hulpverleners hun positie in multidisciplinaire teams koppelen aan hun specifieke expertise
- de studenten kunnen het belang van communicatie in het 'nieuwe paradigma'/inclusieparadigma waar de Gentse orthopedagogische school voor staat situeren
- de studenten hebben de gevoeligheid om met ervaringsdeskundigen (mensen met een handicap en hun familie) samen te werken.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 25.0 EUR
cursus

Referenties

Studiebegeleiding

Studenten krijgen een aantal richtvragen + de slides horende bij de lessen (structuur) aangeboden via het platform Claroline, alwaar een specifiek plek voor hen wordt opgezet.
Via e-mail kunnen tussentijdse vragen worden gesteld.

Didactische werkvorm

De meeste lessen zijn een combinatie van hoorcolleges + werken met video-materiaal of gastsprekers die de link tussen theorie en praktijk komen verduidelijken.

Evaluatievorm

periodegebonden

Ondervragingsvorm

schriftelijk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina