Beginselen van burgerlijk recht
   
Referentie DBSERV01000012
Wordt gegeven in Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Eerste jaar Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Walter De Bondt
Vakgroep RE03
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

burgerlijk recht

Situering

Dit opleidingsonderdeel wil de studenten de juridische beginselen bijbrengen die essentieel zijn bij de uitoefening van een medisch beroep.

Inhoud

Vooreerst wordt de vraag bestudeerd op welke wijze in ons land wetgeving tot stand komt en op welke wijze de juridische betwistingen worden beslecht. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de bevoegde wetgever inzake medische aangelegenheden en aan de rechtbanken en hoven die kennis nemen van medische geschillen.
Vervolgens wordt bekeken in welke vorm het medisch beroep kan worden uitgeoefend: in de vennootschapsvorm of als fysisch persoon. Tevens worden een aantal vragen inzake huwelijk, echtscheiding en erfrecht gesteld. Zijn de erelonen die de gehuwde zelfstandige beoefenaar van een medisch beroep ontvangt eigen of gemeenschappelijk? Van wie is de wedde van de loontrekkende beoefenaar van een medisch beroep? Wat is de weerslag van een echtscheiding op het vermogen? Mag de beoefenaar van een medisch beroep alleen (of samen met een echtgenoot) beslissingen nemen inzake de beroepspraktijk (bv. aankoop van medische apparatuur, huur huis voor praktijk, ...). Wat is de invloed van het gekozen huwelijksvermogenstelsel (scheiding van goederen, gemeenschap of gemeenschap van aanwinsten) op de aansprakelijkheid van de beoefenaar van een medisch beroep?
Tenslotte gaat de aandacht uit naar de professionele aansprakelijkheid van de beoefenaar van een medisch beroep. Kan de uitoefening van een medisch beroep de strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengen? In welke mate beïnvloedt het sociaal statuut van de beoefenaar van een medisch beroep (zelfstandige, loontrekkende in een privé-ziekenhuis, ambtenaar in een openbaar ziekenhuis, ...) zijn aansprakelijkheid? Wat indien er een fout wordt gemaakt in teamverband? In welke mate kan de beoefenaar van een medisch beroep zijn aansprakelijkheid contractueel beperken?

Begincompetenties

opleidingsniveau secundair onderwijs

Eindcompetenties

de student heeft kennis van de juridische beginselen op burgerrechtelijk vlak voor de uitoefening van een medisch beroep.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 25.0 EUR
DE BAUW, M. e.a., Recht voor verpleegkundigen, Antwerpen, Kluwer, 1996, IVde uitgave

Referenties

Studiebegeleiding

af te spreken in overleg met lesgever

Didactische werkvorm

Doceer- en gespreksmethode

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Schriftelijk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina