Paleografie
   
Referentie AMSHIE01000026
Wordt gegeven in Master in de historische taal- en letterkunde
Master in de historische taal- en letterkunde
Master in de geschiedenis
Master in de geschiedenis
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 45.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Thérèse de Hemptinne
Vakgroep LW03
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Latijns alfabet, evolutie van het schrift, verschriftelijking, scribenten en scriptoria

Situering

Gevorderd vak: voortbouwend op de Paleografie met tekstverklaring in BA2.
Doel: Aan de hand van schriftvoorbeelden een overzicht geven van de evolutie van de schriftvormen in Latijns alfabet en van de schrijftechnieken van de Oudheid tot de 20e eeuw, met de nadruk op de periode tussen 800 en 1500, met het doel de betekenis van deze evolutie en van de verschriftelijking voor de ontwikkeling van de westerse maatschappij te belichten. Het aanleren van technieken om schriftproducten te typeren en de auteurs ervan in een bepaalde context te situeren.

Inhoud

• Methodologie en geschiedenis van het paleografisch onderzoek
• Evolutieschets van het schrift in Latijns alfabet, met factoren van mutatie en culturele, politieke en economische achtergronden
• De techniek van het schrijfwerk en het gebruik van schrijfmaterialen.
• De producten van scribenten en scriptoria.

Begincompetenties

Een basiskennis van het Latijn en van de beginselen van het ontcijferen (cf. Paleografie met tekstverklaring in BA2 Geschiedenis) zijn wenselijk.

Eindcompetenties

• Inzicht kunnen aantonen in de evolutie van het schrift in Latijns alfabet.
• Bekwaam zijn om deze evolutie maatschappelijk te duiden
• Kennis kunnen aantonen van de methodologie van het paleografisch onderzoek
• Zelfstandig in staat zijn schrifttypes te herkennen en in een bepaald milieu te situeren
• In staat zijn de producten van scriptoria en scribenten te beschrijven en te duiden

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 6.0 EUR
Syllabus in het Nederlands en pakket foto's (gratis, maar terug te bezorgen op het einde).

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Via Minerva, e-mail en mondeling op afspraak.

Didactische werkvorm

Interactieve hoorcolleges.

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie (100 %).

Ondervragingsvorm

Mondeling examen dat de eindcompetenties toetst.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina