Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Grieks
 

Doelstellingen:

 • twee talen, te kiezen uit het aanbod van de opleidingen Taal- en letterkunde: Germaanse talen, Romaanse talen of Latijn & Grieks, op een vlotte wijze beheersen;
 • over een sterk taalbewustzijn beschikken;
 • wetenschappelijk inzicht bezitten in het taalsysteem en de vele verschijningsvormen van taal;
 • wetenschappelijk inzicht bezitten in de specifieke eigenschappen van literaire teksten en in het historisch functioneren van literatuur;
 • verscheidene analysemethoden kunnen toepassen bij de studie van de betrokken talen en het gebruik ervan kunnen duiden in een ruime historische, sociale, culturele en filosofische context.
Eindtermen:
 • grondige kennis van de twee gekozen talen bezitten en deze kunnen toepassen;
 • kennis hebben van de stand van zaken van het onderzoek van de taal als communicatievorm;
 • inzicht hebben in de historische aspecten van de bestudeerde talen en dit inzicht kunnen toepassen bij de studie van teksten;
 • kennis hebben van de literaire tradities van de twee gekozen talen en deze kunnen toepassen bij de analyse van teksten en bij het situeren in een historische en stilistische context;
 • vertrouwd zijn met literatuurwetenschappelijke analysemethodes en deze in de praktijk kunnen brengen;
 • vertrouwd zijn met taaltheoretische analysemethodes en deze in de praktijk kunnen brengen;
 • vertrouwd zijn met de taal- en letterkundige relaties tussen de twee gekozen talen;
 • kennis hebben van de geschiedenis en cultuur van de taalgebieden waarin de gekozen talen werden of worden gesproken, alsook deze kennis kunnen toepassen;
 • in de vorm van een seminariewerk een bepaald onderwerp uit de opleiding kritisch kunnen belichten en hierbij gebruik kunnen maken van de wetenschappelijke bronnen.

   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina