Vertaaltheorie en -praktijk: de klassieken
   
Referentie ABTTLG03000001
Wordt gegeven in Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Nederlands - Latijn
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Nederlands - Grieks
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Frans - Latijn
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Frans - Grieks
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Engels - Latijn
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Engels - Grieks
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Duits - Grieks
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Zweeds
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Grieks
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Italiaans
Derde jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Spaans
Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Grieks
Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn
Minor Letterkunde voor filologen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Wim Verbaal
Vakgroep LW06
Medelesgevers Kristoffel Demoen
Sleutelwoorden

Vertaalwetenschap, literair vertalen, Latijnse literatuur, Griekse literatuur

Situering

Dit gevorderd vak wil studenten leren reflecteren over de premissen van het vertalen als taalkundige en literaire activiteit. Het vak wil hen een aantal basisbegrippen uit de vertaalwetenschap leren kennen en ze leren toepassen op de klassieke talen en literaturen. Het vak toont hoe men een gefundeerd oordeel kan vellen over en beredeneerd gebruik kan maken van bestaande vertalingen. Een praktisch doel van het vak is een grotere vertaalvaardigheid verwerven.

Inhoud

Capita selecta uit de theoretische, beschrijvende, historische en toegepaste vertaalwetenschap, met toepassing op de antieke literatuur. Veel meer dan theorie staat toepassing centraal. De studenten vertalen zelf teksten van verschillende genres, uit de Griekse en/of de Latijnse literatuur (afhankelijk van hun talenkennis), en maken door de vertaalbeschrijving (groepstaak) kennis met een representatief staal van de vertaalproductie in het Nederlands of (voor wie een klassieke en een moderne taal combineert) met een episode uit de vertaalgeschiedenis in de 'eigen' moderne taal. Aan het vak is een individuele eindopdracht verbonden, die bestaat uit een inleiding, vertaling en commentaar bij een korte Griekse of Latijnse tekst.

Begincompetenties

Met succes de volgende opleidingsonderdelen gevolgd hebben of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven:

• De Literatuur van de Oudheid
• Latijn: taalbeheersing I en II en/of Oudgrieks: taalverwerving I en II
• Latijnse letterkunde I en II en/of Oudgriekse letterkunde I en II

Eindcompetenties

• Inzicht hebben in de relevantie van de vertaalwetenschap voor de studie van de antieke talen en literaturen en hun nawerking in de Europese literatuurgeschiedenis
• De methodologie van de vertaalbeschrijving kunnen toepassen op de antieke literaturen in vertaling
• Zich bewust zijn van een eventuele eigen aanleg tot het maken van literaire vertalingen.
• Een gefundeerd oordeel kunnen vellen over bestaande vertalingen.
• Schriftelijk kunnen rapporteren over een onderzoekstaak waaraan in groepsverband is samengewerkt.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 15.0 EUR
Syllabus en handouts.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Klassikale en/of individuele feedback bij alle opdrachten.

Didactische werkvorm

• Werkcolleges (30%)
• Practicum (20%)
• Zelfstandig werk (30%)
• Groepswerk (20%)

Evaluatiemoment

Niet-periodegebonden: permanent (30% groepsopdracht, 70% individuele opdrachten)
De student die ongegrond afwezig is op de niet-periodegebonden evaluatie zal, in uitvoering van artikel 76, §3 van het OER 2009-2010, als niet-geslaagd verklaard worden op dit opleidingsonderdeel.

Evaluatievorm

Beoordeling van de opdrachten, de participatie aan de werkcolleges en het eindwerk: toepassingen en een schrijfopdracht.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina