Receptiegeschiedenis: de klassieke traditie
   
Referentie AHMINO00000020
Wordt gegeven in Optietraject Klassieke traditie (BA3)Optietraject Klassieke traditie (BA3)Optietraject Klassieke traditie (BA3)Voorbereidingsprogramma tot Master in de historische taal- en letterkunde
Tweede jaar Bachelor in de geschiedenis
Minor De klassieke traditieMinor Letterkunde voor filologenMinor Cultuurwetenschappen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Freddy Decreus
Vakgroep LW06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Klassieken, traditie, gouden eeuw, canon(doorbrekend)denken , Black Athena, Oriëntalisme vs. Occidentalisme, De Da Vinci Code , Renaissance, Barok, Classicisme, Romantiek, Modernisme, Post-Modernisme

Situering

Dit basisvak leert studenten de klassieke traditie interpreteren aan de hand van stijlen, periodes en culturele uitingen die een standpunt tegenover het klassieke hebben ingenomen. Literaire werken, schilderijen, beeldhouwkunst en architectuur worden besproken volgens de mate dat ze de klassieke erfenis hebben nagevolgd, doorbroken of vernieuwd. De studenten leren de twintigste eeuw interpreteren aan de hand van de wisselende houding tegenover het klassieke (b.v. De Chirico tegenover Delvaux kunnen plaatsen, Van Wilderode tegen Ida Gerhardt, Claus tegen Mulisch)

Inhoud

De klassieke traditie wordt bevraagd op de verschillende historische en ideologische bestanddelen van haar evolutie. Ter inleiding wordt ingegaan op de verschillen tussen de stijlkenmerken klassiek, classicistisch en neoclassicistisch alsook op hetgeen een aantal Renaissances en Humanismes is gaan vormen. Er wordt nagegaan hoe van de zestiende tot de twintigste eeuw de culturele erfenis der klassieken mede vorm en inhoud heeft weten te geven aan de zgn. Westerse cultuur.

Begincompetenties

Een algemene kennis hebben van historische en kunsthistorische periodes.

Eindcompetenties

- De queeste naar het klassieke kunnen verklaren aan de hand van uiteenlopende methodes en invalshoeken
- Het klassieke kunnen situeren in het intellectuele debat tussen aanhangers van Back to Basics en Cultural Studies
- Het klassieke kunnen situeren in het ideologische debat rond Black Athena van Martin Bernal
- De Renaissance interpreteren als periode van herontdekking en nieuwe bloei van de klassieken
- De Barok en het Classicisme analyseren in termen van de receptie van het klassieke
- Het Neo-Classicisme en de Romantiek interpreteren in termen van de receptie van het klassieke
- De klassieke inspiratie in de twintigste eeuw kunnen weergeven

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 14.0 EUR
Boek: "Receptiegeschiedenis van het klassieke", Gent, 2009, Academia press.

Referenties

• G. Highet, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford, 1949
• M. Greenhalgh, The Classical Tradition in Art. From the Fall of the Roman Empire to the Time of Ingres, New York, 1978
• O. Taplin, het Griekse Vuur. De hedendaagse invloed van de Griekse beschaving, Utrecht, 1990
• Vanda Zajko & Miriam Leonard (Eds.), Laughing with Medusa, Oxford, 2006, OxfordUP
• Miriam Leonard, Athens in Paris. Ancient Greece and the Political in Post-War French Thought, Oxford, 2005, Oxford UP

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Remediering na het houden van de presentatie.

Didactische werkvorm

Hoorcolleges, groepsarbeid, power point presentaties, discussie van filmfragmenten

Evaluatiemoment

Periodegebonden (100%)

Evaluatievorm

Schriftelijk.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina