Antieke retoriek
   
Referentie AHMINO00000025
Wordt gegeven in Taalspecifieke vakken groep Italiaans (BA3)Optietraject Klassieke traditie (BA3)Optietraject Klassieke traditie (BA3)Optietraject Klassieke traditie (BA3)Minor De klassieke traditieMinor OudgrieksMinor LatijnMinor Letterkunde voor filologenMinor Cultuurwetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Koen De Temmerman
Vakgroep LW06
Medelesgevers Kristoffel Demoen
Danny Praet
Sleutelwoorden

Antieke retoriek, antieke retorische theorievorming en praktijk, retoriek en literatuur, retorisch onderwijs in de oudheid

Situering

Dit basisvak geeft kennis van en inzicht in de geschiedenis en de werking van de antieke retorica (tekstgenese, stilistiek, argumentatie), retorische analyse van antieke teksten, kennis en inzicht in de postklassieke ontwikkeling van de retorica en toepassing van retorische theorieën op niet-klassieke teksten.

Inhoud

De geschiedenis van de antieke retorica van de sofisten tot de laatantieke schoolhandboeken; de werking van de antieke retorica als tekstproductie- en tekstanalysesysteem; de antieke stilistiek; de antieke informele logica.

Begincompetenties

Er is geen kennis van Latijn of Grieks vereist om dit vak te volgen.

Eindcompetenties

• Inzicht hebben in de geschiedenis en de werking van de antieke retorica (tekstgenese, stilistiek, argumentatie).
• Antieke teksten (in vertaling) retorisch kunnen analyseren.
• Inzicht hebben in de postklassieke ontwikkeling van de retorica en retorische theorieën op niet-antieke teksten kunnen toepassen
• De retorische codering van antieke en niet-antieke (literaire, sociale, politieke) communicatie kritisch kunnen benaderen.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 20.0 EUR
Handboek (D. Praet, Stijlvol overtuigen. Geschiedenis en systeem van de antieke rhetorica. Gent 2001), bloemlezing theoretische en praktische retorische teksten, lesaantekeningen.

Referenties

Webb, R. 2001. ‘The Progymnasmata as Practice’, in Yun Lee Too (ed.) Education in Greek and Roman Antiquity. Leiden: Brill, 289-316.
Verdere referenties in handboek.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

  • Vragen en bijsturing tijdens lessen en spreekuren
  • Examenvademecum.

Didactische werkvorm

Hoorcollege gecombineerd met gezamenlijke analyseoefeningen.

Evaluatiemoment

Periodegebonden (100%)

Evaluatievorm

Schriftelijk examen; peiling van doelstellingen.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina