Latijnse taalkunde II
   
Referentie AHMINO00000123
Wordt gegeven in Taalspecifieke vakken groep Latijn (BA3)Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Wolfgang de Melo
Vakgroep LW06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Latijn, grammatica, syntaxis

Situering

De kennis die de studenten hebben van de Latijnse grammatica uitdiepen .

Inhoud

Doorgedreven analyse van de syntaxis en van de compositie van Latijnse proza.

Begincompetenties

De studenten zijn in staat om klassiek Latijnse teksten te lezen en te begrijpen.

Eindcompetenties

De studenten zijn in staat om een Latijnse tekst op een meer doorgedreven wijze te analyseren. Ze zijn in staat om proza te vertalen in correct Latijns proza.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 7.0 EUR
Wekelijkse handouts worden voorzien. Latijnse boeken/tekstboeken zijn voorhanden in de bibliotheek.

Referenties

Worden wekelijks verwerkt in de uitgedeelde handouts.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Wekelijkse contact uren.

Didactische werkvorm

Hoorcollege, met mogelijkheid tot interactie.

Evaluatiemoment

Periodegebonden (100%)

Evaluatievorm

Schriftelijk.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina