Latijnse letterkunde III
   
Referentie AHMINO00000124
Wordt gegeven in Taalspecifieke vakken groep Latijn (BA3)Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Freddy Decreus
Vakgroep LW06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Latijnse tragedie, Seneca, Phaedra, Hippolytus, Racine, psychoanalyse

Situering

Het lezen, vertalen en interpreteren van een Latijnse tragedie, gesitueerd in een receptiehistorisch (met nadruk op verwerking door Racine, Phèdre) en psychoanalytisch perspectief (Lacan).

Inhoud

De lectuur, analyse en interpretatie van de volledige Phaedra van Seneca
Vergelijken met een classicistische Franse tragedie.
Introductie in de theorie van Lacan.

Begincompetenties

Vóór de lectuur van deze tekste hebben de studenten weinig ervaring met de lectuur van een authentieke Latijnse tragedie. De tekst, de verwoording, metrische invulling en inbedding in de wetten van het genre zijn hen grotendeels onbekend. Enkele sporadische fragmenten kunnen in het Secundair Onderwijs gelezen zijn. Zowel de Franse tragedie als psychoanalyse moeten als volledig onbekend worden verondersteld.

Eindcompetenties

Een volledige Latijnse tragedie aantonen te kunnen lezen en vertalen.
Een vergelijking kunnen opstellen met een meer recent Frans equivalent.
Een Latijnse tragedie naar literaire vormgeving kunnen uitwerken.
Een Latijnse tragedie psychoanalytisch kunnen interpreteren.
Een genre kunnen interpreteren dat representatief kan genoemd worden als bouwsteen van Europese identiteit.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 10.0 EUR
Cursus van de lesgever, reader en bloemlezing teksten. Te verkrijgen op het secretariaat van de vakgroep.

Referenties

Charles Segal, Language and Desire in Seneca's Phaedra, Princeton, 1986
Dana Ferrin Sutton, Seneca on the Stage, Leiden, 1986.
Racine, Phèdre, Ed. présentée par Philippe Drouillard & Denis Canal, Classiques Larousse, 1990.
Johan & Tim Schokker, Extimùiteit. Jacques Lacans terugkeer naar Freud, Boom, 2000

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Wekelijkse lesvoorbereiding door studenten, voorgesteld aan medestudenten tijdens de les en nagezien door de lesgever

Didactische werkvorm

Hoorcollege, met mogelijkheid tot interactie

Evaluatiemoment

Periodegebonden (100%)

Evaluatievorm

Schriftelijk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina