Nieuwgrieks: taalvervolmaking
   
Referentie AHMINO00000149
Wordt gegeven in Optietraject Nieuwgrieks (enkel voor combinatie Latijn-Grieks) (BA2-3)Minor Nieuwgrieks
Theorie (A) 45.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Grieks
Verantwoordelijk lesgever Gunnar De Boel
Vakgroep LW06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Situering

De studenten leren omgaan met de lexicale collocaties in het Grieks, en verwerven een passieve en actieve kennis van zowel gesproken als geschreven Nieuwgrieks.

Inhoud

Lectuur en discussie, in het Grieks, van geselecteerde artikels uit de Griekse pers.

Begincompetenties

De studenten beschikken over een basiskennis van grammatica en woordenschat van het Nieuwgrieks zoals verworven in het opleidingsonderdeel Nieuwgrieks: taalverwerving.

Eindcompetenties

De studenten beschikken over zowel een actieve als een passieve kennis van gesproken en geschreven Nieuwgrieks.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 10.0 EUR
Bloemlezing van krantenartikels.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Geen specifieke begeleiding.

Didactische werkvorm

Hoorcollege met praktische oefeningen en discussie in het Grieks.

Evaluatiemoment

Periodegebonden.

Evaluatievorm

Mondeling. Lectuur en commentaar in het Grieks van een geziene en een ongeziene tekst.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina