Cultuurkunde van het moderne Griekenland
   
Referentie AHMINO09000003
Wordt gegeven in Optietraject Klassieke traditie (BA3)Optietraject Klassieke traditie (BA3)Minor Nieuwgrieks
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Raymond Detrez
Vakgroep LW16
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Cultuurkunde, moderne Griekenland

Situering

Dit basisvak vormt een kennismaking met de geschiedenis van de volkeren van Zuidoost-Europa (de Balkan), met het oog op een beter begrip van hun culturele ontwikkeling en van de huidige Zuidoost-Europese samenlevingen. Het vak helpt studenten bij het verwerven van de vaardigheid om kritisch om te gaan met bronnen en om concrete historische feiten en gebeurtenissen adequaat te interpreteren. De student/e verwerft, mede door middel van begeleide zelfstudie, een uitgediepte kennis van de geschiedenis van de natie, wier taal hij/zij bestudeert (Bulgaars, Nieuwgrieks, Kroatisch/Servisch).

Inhoud

De geschiedenis van Zuidoost-Europa van in het begin van de 4de eeuw tot vandaag. Met name komen achtereenvolgens de geschiedenis van Byzantium, de vorming van de middeleeuwse Zuidslavische staten Bulgarije en Servië, de geschiedenis van het Osmaanse rijk, de vorming van de moderne Balkanstaten Albanië, Bulgarije, Griekenland, Joegoslavië en Roemenië, en tenslotte de naoorlogse geschiedenis van de Zuidoost-Europese landen en de desintegratie van Joegoslavië aan bod. De aandacht gaat vooral uit naar natie- en staatsvorming, politieke instellingen, sociale geschiedenis en ideologische ontwikkelingen. De student/e verwerft door middel van begeleide zelfstudie een uitgediepte kennis van de geschiedenis van de natie, wier taal hij/zij bestudeert (Bosnië, Bulgarije, Griekenland, Kroatië, Servië) of een ander land waarop de student/e zich wil toeleggen.

Begincompetenties

Eindcompetenties

  • Inzicht hebben in de geschiedenis van Zuidoost-Europa in het algemeen en in het bijzonder in de geschiedenis van de natie, wier taal hij/zij als studieobject gekozen heeft (Bulgarije, Griekenland, ex-Joegoslavische republieken).
  • Kritisch kunnen omgaan met bronnen.
  • Historische feiten en gebeurtenissen adequaat kunnen interpreteren.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 10.0 EUR
Studieboek van de hand van de docent .

Referenties

Aanbevolen lectuur: A. Ducellier & M. Kaplan. Byzance IVe-XVe siècle. Paris: Hachette, 1996 (9,45 €); Dennis P. Hupchick & Harold E. Cox. The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans. New York: Palgrave, 2001 (22,48 €); B. Jelavich. History of the Balkans. 2 dln. Cambridge: Cambridge University Press, 1993² (40 €). Verplichte lectuur in kader van zelfstudie: R. Clogg. A Concise History of Greece (19 €). Cambridge: Cambridge University Press, 1992; J. K. Cox. The History of Serbia. Westport, CT, London: Greenwood Press, 2002 (45 €); R. Crampton. A Short History of Modern Bulgaria. Cambridge: Cambridge University Press (22,95 €), 1987; I. Goldstein. Croatia. A History. London: Hurst & Company, 1999 (22,95 €); of een ander handboek in overleg met de docent.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Begeleiding van zelfstudie.

Didactische werkvorm

  • Hoorcollege
  • Werkcollege.

Evaluatiemoment

Periodegebonden (100%)

Evaluatievorm

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding met 2 gesloten vragen. Het examen sluit aan bij de beoogde eindcompetenties.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina