Oudgriekse taalkunde II
   
Referentie AHMINO14000007
Wordt gegeven in Taalspecifieke vakken groep Grieks (BA3)Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Grieks
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Marc De Groote
Vakgroep LW06
Medelesgevers Mark Janse
Sleutelwoorden

Oudgrieks, taalkunde

Situering

Dit gevorderd vak wil studenten leren de verworven kennis van het Oudgrieks zelfstandig toe te passen in thema's en tijdens de klassikale en cursorische lectuur. De vak biedt studenten tevens een inzicht in het homerisch taaleigen en in de hexametermetriek.

Inhoud

Herhaling en uitdieping van morfologie en woordenschat; grondige studie van de syntaxis. Klassikale en cursorische lectuur van capita selecta van een prozaschrijver. Voor het deel homerische taal en metriek: lectuur van fragmenten uit Homeros vanuit het oogpunt van het Kunstsprachekarakter van de taal; kennismaking met recente wetenschappelijke inzichten in de homerische metriek.

Begincompetenties

Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Oudgriekse taalkunde I, of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.

Eindcompetenties

  • De kennis van het Oudgrieks bezitten die nodig is om zelfstandig thema's en versio's te kunnen maken.
  • Met gebruik van de verworven kennis, Oudgriekse auteurs kunnen lezen.
  • Beschikken over een nog verder uitgebreid vocabularium in het Oudgrieks.
  • Een goed inzicht hebben in de mogelijke variatie van de homerische vormen, in samenhang met de uiteenlopende dialectale oorsprong van deze vormen, en in de invloed van verdwenen klanken op de metriek
  • Onderkennen van de gevolgen van het oorspronkelijk orale karakter van epische poëzie voor de homerische compositie, stijl en metriek.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 20.0 EUR
Cursus: M. De Groote, Griekse syntaxis, Didactica Classica Gandensia, Bijlage 7, Universiteit Gent, 2001. Andere syllabi, studieboeken en tekstuitgave worden aangeduid door de lesgevers.
Voor het deel Homerische taal en metriek: 20.00 EUR (syllabus).

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Feedback.

Didactische werkvorm

Interactief hoorcollege. Voor het deel Homerische taal en metriek: werkcollege met oefeningen.

Evaluatiemoment

Periodegebonden examen (100%)
Voor het deel Homerische taal en metriek: permanente evaluatie (20%) en periodegebonden examen (80%).

Evaluatievorm

Eindexamen schriftelijk (thema en vragen over zowel de in de colleges gelezen als de zelfstandig voorbereide teksten, met nadruk op morfologie en syntaxis). Voor het deel "historische grammatica": mondeling eindexamen.
Voor het deel Homerische taal en metriek: permanente evaluatie (20%) plus schriftelijk examen geziene en niet-geziene tekst (2x40%).

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina