Oudgriekse letterkunde III
   
Referentie AHMINO14000008
Wordt gegeven in Taalspecifieke vakken groep Grieks (BA3)Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Grieks
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Kristoffel Demoen
Vakgroep LW06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Oudgrieks, letterkunde, tragedie, komedie

Situering

In dit gevorderd vak worden belangrijke poëtische genres grondig bestudeerd. Het vak leert studenten zelfstandig Griekse teksten lezen ter voorbereiding van de lessen. Het vak introduceert methodes uit de moderne literatuurwetenschap die studenten dan kunnen toepassen op de bestudeerde Griekse literaire teksten.

Inhoud

Cultuurhistorische contextualisering, lectuur en interpretatie van Griekse teksten uit belangrijke poëtische genres, deels aan de hand van analysemethodes uit de moderne literatuurwetenschap.

In 2009-2010: De tragedie: geboorte en dood. Centraal staan de laatste bewaarde stukken van Sophokles en Euripides, en de opvattingen van Aristophanes en Aristoteles over begin en einde van het genre – ook Nietzsche en Steiner denken mee.

Begincompetenties

Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen Oudgriekse letterkunde II en Oudgriekse taalkunde II of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.

Eindcompetenties

• Kennis hebben van de historische betekenis en situering van de bestudeerde teksten en genres uit de Oudgriekse literatuur.
• Literatuurwetenschappelijke analysemethodes in de praktijk kunnen brengen.
• De metrische, stilistische en thematische eigenheden van de bestudeerde poëtische genres kunnen toelichten en aanduiden in geziene en ongeziene tekst(fragment)en.
• Griekse literaire teksten op basis van de lessen kunnen begrijpen, verklaren en interpreteren.
• Zelfstandig Griekse teksten kunnen verklaren en interpreteren, met gebruik van wetenschappelijke woordenboeken, edities en commentaren.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 30.0 EUR
Tekstuitgave, syllabus en handouts.

Referenties

Tekstuitgaven:
Sophocles II (Loeb Classical Library 21, ed. Lloyd-Jones), en – optioneel - Euripides VI (Loeb Classical Library 495, ed. Kovacs).

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

• Voor de zelfstandige lectuur: lectuurhulp (tekstuitleg, vocabularium, secundaire literatuur)

Didactische werkvorm

• Werkcolleges (65%)
• Zelfstandig werk (35%)

Evaluatiemoment

Periodegebonden (100%)

Evaluatievorm

Mondeling met schriftelijke voorbereiding: verklaring en/of vertaling, situering en interpretatie van gelezen teksten.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina