Godsdienstgeschiedenis: Klassieke Oudheid en Vroege Christendom
   
Referentie AHTALE00000009
Wordt gegeven in Optietraject Klassieke traditie (BA3)Optietraject Klassieke traditie (BA3)Master in de geschiedenis
Minor De klassieke traditieMinor Cultuurwetenschappen
Theorie (A) 45.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Danny Praet
Vakgroep LW01
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Godsdientsgeschiedenis, Klassieke Oudheid, Vroege Christendom

Situering

Klassieke Oudheid:
Dit basisvak wil inzicht verschaffen in de specificiteit van de antieke religies, de fundamentele verschillen tussen antieke religies en hedendaagse openbaringsgodsdiensten en in de plaats en de functie van religie in de antieke samenlevingen.
Vroege Christendom:
Het vak biedt ook kennis aan van de religieuze Umwelt van het vroege christendom in hoofdlijnen, naast de Grieks-Romeins context: dus Joods, oude Nabije Oosten, Perzië. Studenten krijgen inzicht in de problematiek van de historische Jezus: wat kunnen we over deze figuur weten en hoe kunnen we zijn optreden en de respons erop duiden? Bovendien beschrijft het vak de factoren die hebben bijgedragen tot het ontstaan van het christendom, de synchrone en diachrone diversiteit van het christendom en geeft het inzicht in de overname en transformatie van de verschillende religieuze culturen door het christendom in een historisch perspectief tot ca. 500 n.Chr.

Inhoud

Klassieke Oudheid:
inleidend hoofdstuk over de religie in het algemeen en de wetenschappelijke benadering ervan. Schets van de morfologie van de antieke religies (toegespitst op de religie in de Helleense wereld): sociale dimensie, religieuze praktijken (gebed en cultushandelingen), voorstellingen over het heilige, de religieuze beleving. Al dan niet vermeende nieuwe tendenzen in de Hellenistische periode.
Vroege Christendom:
de cursus benadert het ontstaan en de ontwikkeling van het christendom als een religie die kadert in de godsdienstgeschiedenis van de Hellenistische periode. Het knoopt aan bij de inzichten in deze periode, van de derde eeuw v.Chr. tot en met de Romeinse periode, wanneer ook op religieus gebied een eenheidscultuur ontstaan is met het Grieks als belangrijkste voertaal. Het christendom als historisch verschijnsel kan men enkel begrijpen vanuit de invloeden die het Judaïsme heeft ondergaan vanuit deze eenheidscultuur, maar ook vanuit het Perzische Mazdeïsme. Jezus is in deze context te benaderen, hoewel de historische bronnen over zijn leven en leer ernstige problemen stellen. De verspreiding van het christendom naar het Oosten en naar het Westen kon enkel gebeuren door een gediversifieerd acculturatieproces dat natuurlijk anders verliep in het Latijnse Westen, bij de Kelten of de Germanen, dan in het Griekse Midden-Oosten of het Perzië van de Sassaniden. Te vaak wordt de geschiedenis van het christendom benaderd vanuit een Noord-West-Europeaans, Katholiek standpunt. Deze cursus zal de verspreiding en de ontwikkeling van het vroege christendom grondig bespreken tot ongeveer een eeuw voor de komst van de Islam, met aandacht voor de blijvende christelijke aanwezigheid in het Oosten.

Begincompetenties

 • Kennis hebben van de grote lijnen van de geschiedenis van de klassieke oudheid.
 • Kennis hebben van de Grieks-Romeinse religieuze traditie.
 • Middelbare school-kennis hebben van de aardrijkskunde en de geschiedenis

Eindcompetenties

 • Inzicht hebben in de specificiteit van de antieke religies.
 • Kennis hebben van de hoofdlijnen van de verschillende aspecten van de antieke religies.
 • Kennis hebben van de religieuze Umwelt van het vroege christendom.
 • Inzicht hebben in de problematiek van de historische Jezus.
 • Onderkennen van de factoren die hebben bijgedragen tot het ontstaan van het christendom.
 • De synchrone en diachrone diversiteit van het christendom begrijpen.
 • Inzicht hebben in de overname en transformatie van de verschillende religieuze culturen door het christendom in een historisch perspectief.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 20.0 EUR
Klassieke Oudheid:
Syllabus.
Vroege Christendom:
Nederlandse syllabus
Geraamde prijs: 15.0 € (syllabus ook online via Minerva)

Referenties

Vroege Christendom:
Uitgebreide bibliografie in syllabus

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Klassieke Oudheid:
Docent staat ter beschikking tijdens de spreekuren voor verduidelijkingen.
Vroege Christendom:
beschikbaar voor en na lessen; vaste namiddag spreekuur (te bepalen)
volledig studie-vademecum (type examenvragen e.d.) bij syllabus

Didactische werkvorm

Klassieke Oudheid:

 • Hoorcollege.
Vroege Christendom:
 • Hoorcollege
 • Zelfstandig werk: deel eigen lectuur

Evaluatiemoment

Periodegebonden (100%)

Evaluatievorm

Klassieke Oudheid:
mondeling. Gepeild wordt naar de kennis van de hoofdlijnen en het inzicht in de specificiteit van de antieke religies.
Vroege Christendom:
mondeling na afspraak. Het examen sluit aan bij de beoogde eindcompetenties

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina