Hulpwetenschappen van de Griekse filologie
   
Referentie AHTALE07000004
Wordt gegeven in Optietraject Oudgrieks (BA2 + BA3)
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Marc De Groote
Vakgroep LW06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Onder deze benaming wordt het ene jaar papyrologie gedoceerd (zo in 2006-2007), het andere jaar Griekse epigrafie (zo in 2007-2008)

Situering

1. Papyrologie: Het belang inzien dat de papyrusteksten voor onze kennis van de oudheid hebben. In staat zijn deze belangrijke bronnen te lezen en te begrijpen. 2. Griekse epigrafie: Het belang inzien dat de Griekse inscripties voor onze kennis van de oudheid hebben. In staat zijn deze belangrijke bronnen te lezen en te begrijpen.

Inhoud

1. Papyrologie: inleiding: definitie en belang van de papyrologie; herkomst en conservatie van de papyri; overzicht van de geschiedenis van de papyrologie; gegevens van belang bij de lectuur en de uitgave van papyri: chronologie, metrologie, muntwezen, historisch kader, taal van de papyri, kritische tekens, algemeen overzicht van de inhoud der documentaire papyri; evolutie van het cursief schrift; bibliografie; lectuur, vertaling en verklaring van een ruime keuze van uitgegeven papyri. 2. Griekse epigrafie: inleiding: definitie en belang van de Griekse epigrafie; geschiedenis van de Griekse epigrafie; technische uitvoering van de inscripties; het werk van de epigrafist; vorm van de inscripties: schrift, taal en stijl; inhoud van de inscripties; bibliografie; lectuur en verklaring van een ruime keuze van Griekse epigrafische teksten.

Begincompetenties

Basiskennis van het Oudgrieks.

Eindcompetenties

1. Papyrologie: In staat zijn om documentaire papyri te lezen, te begrijpen en wetenschappelijk te interpreteren. 2. Griekse epigrafie: In staat zijn om Griekse epigrafische teksten te lezen, te begrijpen en wetenschappelijk te interpreteren.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 8.0 EUR
Cursus te verkrijgen bij de lesgever.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Klassikale bespreking van alle door de studenten gesignaleerde problemen; feedback.

Didactische werkvorm

Hoorcollege en klassikale studie en lectuur van een aantal facsimile's en teksten.

Evaluatiemoment

Periodiek.

Evaluatievorm

Mondeling.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina