Latijnse letterkunde IV
   
Referentie AHTALE08000001
Wordt gegeven in Taalspecifieke vakken groep Latijn (BA3)Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Wim Verbaal
Vakgroep LW06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Latijnse letterkunde, Europese letterkunde, literatuurwetenschappelijke receptie-esthetica, intertekstualiteit, genretheorieën, literaire herschrijving

Situering

Dit gevorderd vak geeft studenten een eerste kennis van de Latijnse literatuur als geheel en haar rol binnen de totstandkoming van de Europese literatuur en literaturen. Het geeft een inzicht in de mechanismen van literaire receptie en nawerking binnen de Latijnse en anderstalige literaturen van latere tijden.

Inhoud

De cursus bestaat uit verschillende elementen. Tijdens een inleidend deel van de cursus wordt ingegaan op de problematiek van het voortbestaan van Latijn als literaire taal na de Oudheid, waarbij aandacht geschonken wordt aan de nieuwe esthetische normen en aan de normatieve waarde van de Oudheid. Een hierop aansluitend deel zal een chronologische keuze bieden van latere auteurs die op verschillende manieren in dialoog zijn getreden met de klassieke auteurs, waarbij speciale aandacht geschonken wordt aan de mechanismen van literaire receptie-esthetica en verwerking. Daarnaast omvat de cursus tevens een deel zelfwerkzaamheid dat een gedeelte cursorische lectuur omvat, maar dat ook de vorm kan krijgen van een begeleidings- of schriftelijke taak (in individueel of groepsverband) en waar een band gelegd wordt met de latere literaturen in de nationale talen.

Begincompetenties

  • Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen Latijn: Taalbeheersing I, Latijn taalbeheersing: II, Latijnse taalkunde I en Latijnse taalkunde II of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.
  • Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen Latijnse Letterkunde I, Latijnse letterkunde II en Lectuur van Latijnse teksten of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.

Eindcompetenties

• Een eerste begrip hebben van de invloed van de Latijnse literatuur uit de Oudheid op de latere literaire ontwikkelingen, zowel binnen de Latijnse literatuur zelf als binnen de literatuur in de nationale talen.
• Zelfstandig onderzoek kunnen verrichten naar de literaire recepties tussen literaturen in verschillende talen en/of uit verschillende perioden.
• Zelfstandige literaire analyses kunnen uitvoeren op genres en teksten.
• In staat zijn tot comparatieve literatuurwetenschappelijke analyses in diachroon en synchroon perspectief.
• Inzicht hebben in de eigenheden van literaire genres en de vrijheden die auteurs hiermee nemen.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 30.0 EUR
Syllabi, studiemateriaal, tekstuitgaven, deels ter beschikking gesteld door de lesgever, deels door hem aangeduid.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Intensieve interactieve lectuur van teksten tijdens de cursus. Voortdurende feedback en persoonlijke begeleiding bij het uitvoeren van de taken

Didactische werkvorm

• Hoorcollege (10%): inleiding ten aanzien van theorie en literatuurwetenschappelijke probleemstellingen voor de Latijnse literatuur nà de Oudheid.
• Voorbereiding en Lectuur in deelgroep van bepaalde teksten, omvattend groepswerk (15%) en begeleide zelfstudie (5%).
• Bewuste passage wordt vervolgens in de volledige groep voorgesteld, waarbij de inter- en intratekstuele mechanismen worden verklaard, dwz. micro-teaching (5%) en practicum (skills lab: 15%).
• Werkcollege (15%): actieve deelname aan de voorstelling en lectuur van de passages door de andere groepen met toepassing van de technieken.
• Cursorische lectuur op zelfstandige basis, omvattend zelfstandig werk (5%), begeleide zelfstudie (5%) en vooral PGO-tutorial (25%).

Evaluatiemoment

Periodegebonden: examen (50%) en niet-periodegebonden: permanent (50%).
(Indien de student niet is geslaagd voor de niet-periodegebonden evaluatie, wordt er een tweede kans geboden via een compenserende activiteit tussen de eerste en tweede examenperiode.)

Evaluatievorm

Cursusstof: groepspresentatie met verdediging van het eigen werk; Cursorische lectuur: mondeling met schriftelijke voorbereiding.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina