Klinische neurologie
   
Referentie DHBIOM00000013
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de biomedische wetenschappen
Theorie (A) 25.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 120.0
Studiepunten (E) 4
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Paul Boon
Vakgroep GE01
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Neurologie, neurofysiologie, neuroanatomie, neurologische ziektebeelden

Situering

Neurologische aandoeningen vertegenwoordigen 30% van de totale 'burden of disease' bij de mens. De cursus 'Klinische Neurologie' beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste neurologische ziektebeelden met als doel enerzijds illustratie te bieden voor een optimale integratie van de reeds verworven kennis van de neuroanatomie, neurofysiologie en neurobiologie en anderzijds de context te bieden voor een optimaal begrip van de fysiopathologie, epidemiologie, diagnose en behandeling van neurologische aandoeningen, noodzakelijk voor het verwerven van wetenschappelijke competenties in het domein van de neurowetenschappen.

Inhoud

De cursus bestaat uit een aantal hoofdstukken die ingaan op de belangrijkste neurologische ziektebeelden, en die geïllustreerd zijn met allerhande klinisch en beeldvormend materiaal, en aansluiten bij de power-point presentatie die tijdens de hoorcolleges geprojecteerd wordt. De indeling van de cursus is alsvolgt:

HOOFDSTUK 1: HET KLINISCH NEUROLOGISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 2: DE GROTE LOKALISERENDE SYNDROMEN

HOOFDSTUK 3: DE AANDOENINGEN VAN HET RUGGENMERG

HOOFDSTUK 4: DE PERIFERE ZENUWAANDOENINGEN

HOOFDSTUK 5: DE SPIERZIEKTEN

HOOFDSTUK 6: DE CEREBRALE CIRCULATIESTOORNISSEN

HOOFDSTUK 7: DE TUMOREN VAN HET ZENUWSTELSEL

HOOFDSTUK 8: DE INFECTIEUZE AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL

HOOFDSTUK 9: DE SCHEDELTRAUMATA

HOOFDSTUK 10: EPILEPSIE

HOOFDSTUK 11: DE ZIEKTE VAN PARKINSON

HOOFDSTUK 12: MULTIPLE SCLEROSE

HOOFDSTUK 13: DE DEMENTIES

HOOFDSTUK 14: ENKELE NEUROLOGISCHE AFWIJKINGEN BIJ KINDEREN

Begincompetenties

De vakken Algemene Fysiologie, Stelselmatige Fysiologie, Embryologie en Organogenese, Functionele Anatomie, Bijzondere Weefselleer en Pathogenese bij de mens uit de bacheloropleiding biomedische wetenschappen met succes gevolgd hebben of de erin beoogde competenties op een andere manier verworven hebben.

Eindcompetenties

De student heeft een uitgebreide kennis van de belangrijkste neurologische ziektebeelden. De student kan zijn basiskennis van de neuroanatomie en neurofysiologie integreren voor een optimaal begrip van en inzicht in epidemiologie, diagnose, behandeling en recente ontwikkelingen in het domein van de grote neurologische ziektebeelden. De verworven kennis stelt de student in staat concepten, doelstellingen, vraagstellingen en innovaties in het wetenschappelijk onderzoek in het domein van de neurologie te begrijpen en er mee aan deel te nemen.

Leermateriaal

Handboek: Klinische Neurologie, Kuks, Snoek, Fock (Oosterhuis) - ISBN 9789031346042 - Nederlandstalig handboek - Prijs: 81 euro

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Permanente mogelijkheid tot stellen van vragen via e-mail

Didactische werkvorm

Hoorcollege

Evaluatiemoment

Periodegebonden evaluatie

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek. Tweede examenkans: schriftelijk examen met gesloten boek, aangevuld met mondelinge ondervraging

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina