Degeneratie en senescentie
   
Referentie DHBIOM00000015
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de biomedische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 20.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Peter Vandenabeele
Vakgroep WE14
Medelesgevers Jean-Christophe Marine
Saskia Lippens
Sleutelwoorden

Situering

De student(e) wordt kennis en inzicht bijgebracht in de moleculaire processen die aan de basis liggen van celdood en veroudering en leert de processen van celdood plaatsen in een functionele context van ontwikkeling, homeostasis en pathologieën. Tevens wordt een inzicht bijgebracht in het concept van functioneel genomisch onderzoek in modelorganismen en de onderzoeksmethodiek.

Inhoud

Rol van celdood in ontwikkeling, homeostasis en pathologie. Moleculaire mechanismen van celdood in modelorganismen (C. elegans, D. melanogaster). Functie en de structuur van eiwitten op cellulair en subcellulair niveau betrokken in celdood. Functie en de structuur van eiwitten betrokken in homeostasis en pathologie. Evolutie van celdood in planten en lagere eukaryoten.Theorieën over veroudering. Genetische, cellulaire en biochemische aspecten van veroudering. Moleculaire mechanismen van veroudering bij modelorganismen (gisten, C. elegans, D. melanogaster, muis). Moleculaire mechanismen bij pathologieën met aberrante verouderingsprocessen.

Begincompetenties

De vakken Immunologie, Algemene biochemie, Biochemie II, Cytologie en algemene histologie, Bijzondere weefselleer, Moleculaire biologie I, Moleculaire biologie II, Humane genetica en Pathogenese bij de mens uit de bacheloropleiding biomedische wetenschappen met succes gevolgd hebben of de erin beoogde competenties op een andere manier verworven hebben.

Eindcompetenties

Uitgebreid inzicht hebben in de moleculaire mechanismen van signaaltransductie, kunnen vertalen van deze inzichten naar identificatieconcepten van moleculaire targets, de attitude hebben om research-gerichte vragen te stellen, aandacht hebben voor de medische toepasbaarheid van de actuele kennis over signaaltransductie.

Leermateriaal

Nederlandstalige cursus, powerpoint slides, review articles (english) (15 EURO)

Referenties

  • Reviews en representatieve research papers.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Powerpoint presentaties zijn beschikbaar; vragen en discussies worden aangemoedigd, onderzoeksresultaten worden bediscussieerd, de voorbereiding voor het examen wordt gemaakt aan de hand van een lijst preciese vragen

Didactische werkvorm

Hoorcollege

Evaluatiemoment

Periodegebonden evaluatie

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek, aangevuld met mondelinge ondervraging

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina