Proefdierkunde I
   
Referentie DMBIOM01000024
Wordt gegeven in Eerste Master in de biomedische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 10.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Katleen Hermans
Vakgroep DI05
Medelesgevers Paul Simoens
Ann Van Soom
Ann Martens
Sleutelwoorden

proefdierkunde, welzijn, 3 V principe

Situering

Dit opleidingsonderdeel heeft als doelstelling de student een basiskennis mee te geven i.v.m. gebruik van dieren als proefdier. De student wordt op specifieke eigenheden van de verschillende diersoorten gewezen, op het vlak van anatomie, fysiologie, voedings- en huisvestingsbehoeften e.d.m. Verder krijgt de student een inzicht in de voor- en nadelen van het gebruik van dieren voor experimentele doeleinden. De student wordt gewezen op het heel belangrijke aspect van dierenwelzijn, en de manieren om dit welzijn bij proefdieren te optimaliseren.

Inhoud

In meerdere korte sessies wordt dieper ingegaan op topics als anatomie, fysiologie, immunologie, voortplanting, voeding en ziektenleer van dieren die als proefdier worden gehouden. Verder komen algemene topics als farmacologie, medische beeldvorming, radioprotectie en anesthesie aan bod. Tijdens de practicumsessies leren de studenten welke manieren er bestaan om proefdieren te hanteren, injecteren etc. op een zodanige manier dat de stress bij de dieren geminimaliseerd wordt. Verder leren zij een aantal eenvoudige experimentele technieken toepassen. Hiervoor worden zoveel mogelijk alternatieve methoden (zonder proefdieren) aangewend.

Begincompetenties

inzicht fysiologische en chemische processen en microbiologie; aansluitend op verschillende vakken bacheloropleidingen van de wetenschappelijke universitaire richtingen

Eindcompetenties

De eindcompetenties omvatten kennis en inzicht in de specifieke eigenheden van verschillende diersoorten die als proefdier worden gebruikt, waarbij de nadruk ligt op de kleine knaagdieren. Aan de hand van deze kennis bewijst de student de noodzaak te kennen van een grondige kennis van een diersoort vooraleer deze dieren in een dier-experiment te betrekken. Verder is de student door dit opleidingsonderdeel in staat om de maatschappelijke relevantie en de implicaties van het gebruik van dieren als proefdier te begrijpen.

Leermateriaal

Het leermateriaal bestaat uit de nota's van de lessen. Tijdens de lessen wordt verwezen naar handboeken en elektronische informatiebronnen voor het opzoeken van bijkomende gegevens. De nota's zijn in het Engels opgemaakt. De prijs bedraagt ongeveer 25 euro.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Voor dit opleidingsonderdeel is geen formele studiebegeleiding voorzien. Via persoonlijke contacten met de lesgever(s) kunnen eventuele problemen besproken worden.

Didactische werkvorm

Hoorcollege; Practicum; Hoorcollege - klinisch hoorcollege

Evaluatiemoment

Periodegebonden evaluatie

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina